محاصره خانه امام در نجف اشرف

پس از امضای قرداد 1975 الجزایر بین محمدرضا پهلوی و صدام حسین که آن زمان معاون رییس جمهور عراق بود، خصومت های میان این دو کشور موقتا پایان یافت.
ساواک برای کنترل فعالیت های امام در نجف تصمیم می گیرد با مقامات امنیتی بغداد وارد مذاکره شود.