توصیه‌ی ویژه امام باقر به جوانان قرن ۲۱

حضرات معصومین(ع) همواره به مومنین آخرالزمان سفارش کرده‌اند که برای ظهور امام زمان(عج) منتظر باشند خود را آماده کنند. امام محمد باقر(ع) نیز در حدیثی گوهربار مومنین را به صبر دعوت کرده و می‌فرمایند:

اِصبِروا عَلی اداء الفَرائضِ، وَ صابِرو عَدُوُکم، وَ رابِطوا امامَکمُ المُنتَظَرِِ

صبر کنید برگزاردن احکام شرع و شکیبایی ورزید در برابر دشمن‌تان و آماده و حاضر باشید برای امامتان که در انتظار او هستید.

منبع: غیبه نعمانی، صفحه ۲۷