حاج حسین سیب سرخی/ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶

بخش اول – مدح ( بالاتر از اینهاست لوایی که تو داری ) [حاج حسین سیب سرخی] [۲:۳۷]

بخش دوم – سرود ( ساقیا بی تو غرق عطشم ) [حاج حسین سیب سرخی] [۵:۴۸]