برهه پایگاه تخصصی تشیع

7

شعرخوانی «صابر خراسانی» در مدح حضرت زینب(س)