مشورت

شاوِر فى اُمورِکَ الَّذینَ یَخشَونَ اللّه  تَرشُد؛

در کارهاى خود با افراد خدا ترس مشورت کن، تا راه درست را بیابى.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص۴۴۲ ، ح۱۰۰۷۷

24