حاج محمود کریمی/ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵

بخش اول – روضه ( ای شده محرم به ولای ولی ) [حاج محمود کریمی] [۱۸:۰۰]

 

بخش دوم – زمینه ( ای امیرالمومنین را یار یا ام البنین ) [حاج محمود کریمی] [۰۲:۳۸]

 

بخش سوم – زمینه ( سنگ صبور حیدری ) [حاج محمود کریمی] [۰۷:۲۰]

 

بخش چهارم – شور ( عالم عزاداره دل ها غمینه ) [حاج محمود کریمی] [۰۳:۲۰]

 

بخش پنجم – واحد ( السلام ای همسر شیر خدا ) [حاج محمود کریمی] [۰۹:۱۵]

 

بخش ششم – شور ( قدم قدم با هر دم به عشق تو دل دادم ) [حاج محمود کریمی] [۰۵:۱۲]

 

بخش هفتم – شور ( عالم عزاداره دل ها غمینه ) [حاج محمود کریمی] [۰۵:۳۵]