حامد زمانی و حسین الأکرف/ ما می رویم

ما میرویم… سوی بیابان کربلا
تا جان کنیم… فدای شهیدان کربلا
هر که اهل وفاست خوش باشد
زائر کربلاست خوش باشد

#ما_میرویم سوی کرب و بلا… یا حسین
با پرچم #یا_حیدر #یا_زهرا #یا حسین
هر قدم… هر نفس… هر تپش… دم بگیریم
پرچمت بر بلندای عالم بگیریم
هر که دارد به سر شوق حرم… بسم الله
لبیک یا حسین… لبیک یا ثارالله

تشنه ی توام… فدای خشکی لبات
پا برهنه ام… فدای پای بچه هات
نذر عشقه اشکام

بر مشامم میرسد… هر لحظه بوی کربلا
بر دلم ترسم بماند… آرزوی کربلا
تشنه ی آب فراتم، ای اجل مهلت بده
تا بگیرم در بغل، قبر شهید کربلا

نمشی إلیک و حبّک متراسُنا
نمضی اللیالی و نورک نبراسنا
پای پیاده بسوی تو می آییم در حالی که عشق تو، سپر و سنگر ماست
شب ها را پشت سر می گذاریم در حالی که روشنایی تو چراغ راه ماست

هذه الدموع… لسانُنا الموحَّد
کلُّ موکبٍ… مُعسکرٌ مجنَّد
این اشک ها، زبان وحدت بخش ماست( که على رغم تفاوت زبانها ، بوسیله ی آن با هم سخن می گوییم)
هر موکبی در اینجا، پادگانی لبریز از سربازان توست

کلنا جنودک
همه ی ما سربازان توییم

هذه رحله نحو قبه العطاء
أرضعتْنا من فراتِ حلیبَ الإباء
این سفری ست بسوی بارگاه و گنبد بخشش و عطا
که از فرات، به ما شیر آزادگی نوشانده ست

#حب_الحسین_یجمعنا
عشق (محبت) حسین ما را دور هم جمع کرده است