با مردم اینگونه معاشرت کنیم!

قَالَ الْبَاقِرُ (ع) صَلَاحُ شَأْنِ النَّاسِ التَّعَایُشُ وَ التَّعَاشُرُ مِلْ‏ءَ مِکْیَالٍ ثُلُثَاهُ فَطَنٌ وَ ثُلُثٌ تَغَافُلٌ.

امام باقر علیه السلام فرمود: سامان یافتن (درست شدن) کار مردم به این است که طورى با هم همزیستى و معاشرت کنند که مانند پیمانه اى باشند که دو سومش هوشیارى و یک سومش نادیده گرفتن و چشم پوشى است.

پی نوشت:
بحار الأنوار، ج‏۷۱، ص: ۱۶۷.