آیا دین چیزی جز دوست داشتن است؟

آیت‌الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح حدیثی از امامان معصوم (ع) می‌گوید: یکی از یاران امام باقر (ع) نقل می‌کند که من خدمت امام محمد باقر (ع) بودم که مردی با پای پیاده از خراسان خدمت امام رسید. ظاهرا این شخص کفش و جوراب هم نداشت و پایش زخمی شده بود.

مرحوم مجتهدی در ادامه می‌گوید: او وقتی خدمت امام می‌رسد پای خود را که از شدت جراحت خار و سنگ بیابان زخمی شده بود، نشان امام داد. سپس به امام گفت: به خدا قسم چیزی جز محبت شما اهل بیت (ع) مرا به اینجا نکشانده است.

امام باقر (ع) به او فرمود: به خدا قسم اگر سنگی ما را دوست داشته باشد، خداوند آن سنگ را با ما محشور می کند و آیا دین چیزی جز محبت است؟

آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در ادامه به قرآن کریم اشاره دارد و می گوید: خداوند در قرآن فرموده اگر شما خدا را دوست دارید و این دوست داشتن زبانی نیست، مرا پیروی کنید و به دین و دستورات من عمل کنید تا خدا هم شما را دوست داشته باشد.

منبع:
کتاب احسن الدیث آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)