ترجمه فارسی سوره بقره

ترجمه فارسی سوره بقره

در مورد سوره “بقره” بیشتر بداینم : سوره بقره، بزرگترین سوره قرآن کریم. این سوره ۲۸۶ آیه دارد و از سوره‌های طِوال است و تقریبا…

265