یا صاحب الزمان

یا صاحب الزمان

یا صاحب الزمان ادرکنی پ.ن : امام زمان رو یادمون نداره ، آقا مون رو فراموش نکنیم…

760
سلطان طوس

سلطان طوس

خمره ی مِی که بجوشد اثرش بیشتر است اشک در چشم بگردد ثمرش بیشتر است بازکردند زبانم که بگویم رضا پس گدا هَر چه بنالد…

521
مشورت

مشورت

شاوِر فى اُمورِکَ الَّذینَ یَخشَونَ اللّه  تَرشُد؛ در کارهاى خود با افراد خدا ترس مشورت کن، تا راه درست را بیابى. تصنیف غررالحکم و دررالکلم…

1267