چرا باید تقلید کنیم؟

چرا باید تقلید کنیم؟

مسأله: اعتقاد به اصول دین باید از روى دلیل باشد، ولى هر مسلمانی در احکام غیر ضرورى دین  باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام…

946
جهان «کن فیکون» چیست؟

جهان «کن فیکون» چیست؟

در ترجمه‌های قرآن گاهی یک کلمه پسوند و یا پیشوند اضافه می‌شود و اصلا معنای آن آیه عوض می‌شود، حتی گاهی یک «ویرگول» می‌تواند معنی…