ترجمه فارسی سوره حمد

ترجمه فارسی سوره حمد

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر (۱) ستایش مخصوص خداوندى است که پروردگار جهانیان است. (۲) (خداوندى که) بخشنده و بخشایشگر است (و رحمت عام و…

271