جهان «کن فیکون» چیست؟

جهان «کن فیکون» چیست؟

در ترجمه‌های قرآن گاهی یک کلمه پسوند و یا پیشوند اضافه می‌شود و اصلا معنای آن آیه عوض می‌شود، حتی گاهی یک «ویرگول» می‌تواند معنی…