نوروز از دیدگاه اسلام

نوروز از دیدگاه اسلام

ایرانیان، پیش از اسلام، نخستین روز بهار را جشن می‌گرفتند و از آن به عنوان عید یاد می کردند و امروزه نیز به عنوان یک…

388